Kimler İçin Gerekli ?

Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi kimler için gerekli

Kimler İçin Gerekli ?

Emlak Mesleki Yeterlilik Belgesi - Emlak Myk Belgelendirme

    Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    Buna göre 05.06.2018 tarihinden itibaren ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinin (d) bendi uyarınca  Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. Maddesinn 1. Fıkrası uyarınca İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Ancak 14 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde, eski yönetmelikte revize yapıldı. 


14 Ekim 2020 tarihi itibariyle ofis açmak isteyenlerde; 

- Vergi levhası olmalıdır, 

- Oda Kaydı olmalıdır,

MYK Belgesi Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı Belgesi olmalıdır. ( Seviye 5 belge alabilmek için lisans ve üstü mezunlarda en az 6 ay staj yapmış olma şartı, lisansın altındaki bölümlerde en az 12 ay staj yapma şartı getirildi. Son 5 yıl içinde belirtilen oranlarda SSK kayıtlarını gösterenler stajdan muaf tutulacaktır. 

- Mezuniyet şartını sağlamalıdır. ( Seviye 5 için en az lise mezunu olmalıdır .)

Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversite Onaylı Mesleki Eğitim Belgesi ( en az 100 saatlik eğitim programı) . Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı olan özel kurs ve Üniversitelerden alınan sertifikalar da geçerlidir. 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılan başvurularda Meb Onaylı veya Üniversite Onaylı Emlak Danışmanlığı Belgesi şartı aranmaz, işletmenize yetki belgesi hemen verilir. Ancak 31 Aralık 2021 tarihine kadar. en az 100 saatlik eğitim aldığını gösteren Emlak Danışmanlığı Sertifikası ( Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya Üniversiteler tarafından onaylı  Emlak Danışmanlığı Mesleki Eğitim Belgesi ) alması gerekir ve Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine ( TTBS ) yüklemesi gerekir. 


14.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Değişikliklerini içeren yönetmelik kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversite Onaylı Emlak Danışmanlığı Sertifikası almak ön planda tutulmuştur. 


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-1.htm   linkine tıklayarak 14.10.2020 tarihinde yayımlanan yeni yönetmeliğe ulaşabilirsiniz. 

Belgelendirme ile ilgili sizi aramamızı ister misiniz?

ARA   WHATSAPP